next up previous contents
Next: Contents

Digital lydbehandling

Øyvind Hammer
Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Oslo, February 21, 1997

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997