next up previous contents
Next: Hva er lyd? Up: Digital lydbehandling Previous: Trigonometri

Akustikk

Hvis man skal ha håp om å kunne produsere lyd med en datamaskin, er det en forutsetning at man har en grunnleggende forståelse for hva lyd er, hvordan den oppstår og hvordan den påvirkes av fysiske hindringer. Læren om disse forholdene heter akustikk. Innenfor dette feltet har vi også andre spesielle fagområder som er av interesse for oss: Musikkakustikk, romakustikk, fonetikk, elektroakustikk etc. Det er dessuten nødvendig å vite hvordan forskjellige aspekter ved lyden oppfattes av mennesket (psykoakustikk).

Dette kapittelet vil gi en introduksjon til disse tingene.

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997