next up previous contents
Next: Hva skal vi med Up: Digital lydbehandling Previous: Contents

Innledning

Dette kompendiet er ment som en innføring i produksjon, omforming og analyse av lyd ved hjelp av datamaskiner. Uthevelsen er gjort for å markere forskjellen fra arbeid med noter, dvs. MIDI-teknologi, algoritmisk komposisjon og tradisjonelle notasjonsprogrammer. Vekten vil bli lagt på teoretiske aspekter, men det finnes også et kapittel som gir en innføring i lydbehandlingsprogrammet "CSound".

Kompendiet er omarbeidet fra hefter som ble skrevet i forbindelse med kurs avholdt på NoTAM våren 1994. Ingen forkunnskaper skulle være nødvendige. Mange lesere vil være godt kjent med innholdet i kapitlene om matematikk og akustikk; man kan da hoppe over disse uten tap av kontinuitet.

Dokumentet er skrevet ved hjelp av typesettingsprogrammet LaTeX. Grafene er laget med matematikkprogrammet MATLAB. Tex-filer og Postscript-filer er tilgjengelige via anonym FTP på notam.uio.no (gjør cd pub/doc/kurs).\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997