next up previous contents
Next: Lydbehandling og syntese i Up: Digital lydbehandling Previous: Kvantisering

Digital lydbehandling

Dette kapittelet omhandler teknikker for å syntetisere, analysere og omforme lyd i digital form ved hjelp av datamaskiner.

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997