next up previous contents
Next: Diskretisering Up: Digital lydbehandling Previous: Morsomme småting

Sampling og rekonstruksjon

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997