next up previous contents
Next: Et lite eksempel Up: Digital lydbehandling Previous: Analyse

C-sound

Dette kapittelet gir en kortfattet innføring i Csound, som er et "klassisk" program for syntese og omforming av lyd. Csound ble opprinnelig skrevet av Barry Vercoe ved MIT, og føyer seg inn i rekken av beslektede systemer helt fra Max Mathews' Music 4 på 1960-tallet, via Music 4B, Music 4C, Music V, Music 11 og Cmusic. Csound brukes av svært mange komponister i dag, og er tilgjengelig gratis for UNIX-maskiner, Macintosh og IBM PC. En gjennomgang av Csound er obligatorisk i nesten alle kurs i computermusikk rundt om i verden.

Csound er ikke et generelt programmeringsspråk, men et språk for å definere oppbyggingen av instrumenter fra primitive byggeblokker. På mange måter kan Csound sammenliknes med Max, hvor man også kobler sammen byggeklosser til større enheter. Csound har imidlertid i utgangspunktet ikke noe grafisk brukergrensesnitt, så instrumentene må bygges opp tekstlig med en syntaks som nok dessverre virker litt kryptisk i begynnelsen.

Med Csound er det nesten ingen grenser for hvor komplekse ting man kan gjøre. Hvis man ønsker et FM-instrument med tusen operatorer, er det helt i orden. Vanligvis kjøres ikke Csound i sann tid, så arbeidsgangen er at man først lager den tekstlige beskrivelsen. Deretter starter man Csound, som sender den produserte lyden til en lydfil for senere avspilling.

Du må gi to tekstfiler som input til Csound. I den ene filen, orkesterfilen, ligger en beskrivelse av de forskjellige instrumentene, hvor du har angitt sammenkoblingen av byggeklosser som oscillatorer, filtre etc. I den andre filen, partiturfilen eller (score file), ligger en liste med noter, dvs. oppkall av instrumentene til ulike tider og med ulike parametre. Partiturfilen kan godt sammenliknes med en MIDI-fil, og det finnes programmer som kan konvertere mellom MIDI-filer og partiturfiler. I partiturfilen angis også de forskjellige tabellene som Csound skal bruke til kurveformer, enveloper etc. Hvis du kan programmere litt i C, kan du lage et C-program som skriver partiturfiler etter en eller annen algoritme som du finner på (algoritmisk komposisjon).

For å få noe særlig utbytte av Csound, må du ha en god forståelse av prinsippene for lydsyntese og lydbehandling. Du må vite hva FM-syntese, additiv syntese, filtrering etc. er, og du må vite ting som f.eks. hvilke matematiske operasjoner som benyttes for å mikse lyder eller legge en envelope på en lyd. Dette er gjennomgått i tidligere kapitler.
next up previous contents
Next: Et lite eksempel Up: Digital lydbehandling Previous: Analyse

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997