AnvändaLjudarkivDela med andra
 
LäRARRESURSER // TEXTER OCH LäNKAR // LADDA NER // OM DSP // OM NOTAM

Lärarhandledning

DSP är ett flexibelt läromedel, som genom sin interaktivitet ger möjligheter till flexibel inlärning med en skapande utgångspunkt. Länkarna nedanför kan ge idéer hur man använder DSP i olika ämnen och hur programmet kan vara till hjälp i undervisningen.

DSP innehåller texter om ljud, ljudande omgivningar och akustik, under länken texter och nätadresser. Texterna är en bra utgångspunkt för att diskutera samhälle och natur där upplevelsen går genom lyssnandet, och vad hörseln berättar för oss om samhället och dess omgivningar.

Kompositionsidéer
Matematikidéer
Idéer till SO-ämnet
Idéer till svenskundervisning