AnvändaLjudarkivDela med andra
 
LäRARRESURSER // TEXTER OCH LäNKAR // LADDA NER // OM DSP // OM NOTAM

Ladda ner

Mac OSX-version av DSP02
Den här versionen är för Mac OSX. Ett par klick är allt som behövs för att kunna starta programmet utan att vara uppkopplad på nätet. Ladda ner här.

Windows-version av DSP02
Den här versionen är för Windows. Ladda ner här.

Linux-version av DSP02
Den här versionen är för Linux, och .zip-arkivet innehåller Java och DSP2. Allt som behövs för att kunna starta programmet utan att vara uppkopplad på nätet. Ladda ner här.

Enkoders for ogg og mp3
For saving ogg and mp3 files without access to the internet, you can download
this file. After downloading, unpack it to the directory called "lib".

Latest version of DSP was uploaded:

March 04 2017 16:50:19 +0200