MAPPING 2: TEMAER
[first proposal, Zoe, 07.02]

Mapping the outside. me/you
Performance i Nye Oslo Kunsthall i oktober.

Temaer som utforskes i mapping:

1. Transmission
Via video eller kabel.
Interveiew eller små film sendt til netsidene på Mobile Home. København/Oslo. Oslo/København

2. Keystroke
En mulig teknik som kan utvikles med Motherboard i Oslo.
Kansje i oktober i Oslo Kunsthall og november i Museet for samtidskunst.

3. Oraklet
Fremtiden kan utforskes via lydoptak som editeres på forskjellig vis. Astrolog, netpsykolog, prognoser om verden, presidenter som utaler sig, ect ect optak fra tv eller lignende…Interveiw: Fremtidsforskere. Biologer……
Man kan inviterer gjester i denne sammenheng! (noet for Amanda?) ( svens ven?)

2. Templet.
Visuelt, rituelt, fysisk. Dans. Saila og Stuart.


print this