MAPPING 2: SYNOPSIS
[foreløbigt forslag]

1 SATS: WHITE MORNING
[4,5 min]
Still bilde natur. Den orange rammen legger sig over bildet. når første sats slutter opløses bildet sig i brikker som siden viskes ut i hvit lys eller grå støi.
Der er lite handling bortset fra musikken og eventuelle bevægelser i lyset.

TRANSIT 1
[2 min]
Spillerne trekker op nye fokuspunkter i rommet. Et barn går til Airport/Future terminalen og aktiverer kartet. En del tekst passerer. Så åpnes ikonet med Barnet og 2 sats starter.

2ND SATS: BLIKKET
[4,3min]
Denne sats er preget av barnets blikk. Jeg tenker mig i første omgang at det blir synligt gjennom en åpning i kartet i Airport/ Future, men det kunne fordobles gjennom eller speiles på projisjonsflaten i Nature/Puzzle som nå er hvit/grå støi. Når 2 sats slutter blir skjermene tomme. Sorte eller hvite.

TRANSIT 2
[2 min]
Et barn går til Nature/Puzzle og trykker på en ikon. Brikkene kommer til syne..

3RD SATS: ORAKEL
[4,25 min]
Barnet starter å legge puslespillet, fokus ligger på musikken og dens samspill med Airport/future og det materiale som finnes på orakel.

TRANSIT 3
[2 min]
Puslespillet blir ikke helt før i transit fasen mellom 3 og 4 sats. Når bildet er fuldført, velter fossens vann gjennom bildet og setter dermed 4 sats igang.

4TH SATS: IKKE VÆRE RED
[2,55 min]
Fossen bruser, Musikken tar over. Cut.

TRANSIT 4
[2 min]
Nature/ Puzzle terminalen viser et sorthvit bilde close up av grene som ruskes av stormen. Der er ingen blade . Det er vinter. Bildet er forrykket i tid så bevægelsene tegner som penselstrøg over projisjonsflaten. Andre mulige bilder er optakk fra et løp gjennom skogen om natten, eller meget mørke bilder fra skogen …..

5TH SATS: NIGHTWOOD
[6,19 min]
Bevægelse fra mørke tilbage til lys. Fokus ligger på musikken og lyset.

 

IMAGES CONNECTED OF STAGING OF MAPPING 2:
Costume idea
: chellokjole
Scenography: ornament 1| ornament 2 | sofa

print this