MAPPING 2
NOTES: DIALOG MED EN ENGEL
[Zoe Christiansen, 08.10.02 - adapted 10.10.02, 07.11.02]

Der finnes ulike rom med mennesker som vi kalder engel, fordi vi ikke vet om de er døde eller levende. Likevel er de konkrete i sammenligning med oraklet som hverken kan høres eller ses tydeligt. Englene taler direkte til den som kontakter dem fra den anden side av skjermen.

ANGEL IMAGES
angel 1 | angel 2 | angel 3 |

GHOSTS
Der finnes rom hvor man stadig kan se sporene av de som boede der før. Man ser kansje en skygge eller en opløst form av et menneske som bevæger sig gjennom en gang.

GHOST IMAGES
ghost 1 | ghost 2 |

DET TOMME ROM
Det finnes ikoner som åpner op til forlatte rom med ituslåtte møbler.

print this