MAPPING 2
NOTES: AIRPORT - FUTURE
[Zoe Christiansen, 08.10.02]

Med utgangspunkt i Tigergarden/airport.swf bygges det videre på ideen om mapping som en metafor på menneskets ønske om å avdekke fremtiden og forstå sin skjebne. Samtidig referer det til behovet for at se bakover og forstå hvor vi kommer fra. Airport er konstruert for nettet med programmet flash, ved at aktiverer ikonene utløses diverse tekstfragmenter som trekker op nye linier i kartet. Når den siste ikon er utløst opløses kartet og et fly tar av.

Jeg forestiller mig at vi benytter oss av grunnstrukturen og improviserer videre på denne ide. I Bjørvika kan vi eventuelt bruge siden sådan som den foreligger hvis vi får for dårlig tid. Jeg mener at vi bør arbeide videre på både det visuelle, det tekstlige og lyden. Jeg tror også at kartet er bildet på “netverket” og at en del av “kartoteket” kan infoldes i dette kart og åpnes som rom når vi trykker på ikonene.

Mulige rom å åpne:

ORAKLET
Det finnes en ikon som utløser oraklet. Oraklet kan være en stemme (Svens cut-up machine med Stuart Lynch eller Dereck Seagrieff live fra Copenhagen). Det kan være adgang til netastrologen, eller en slags future talks, det kan også ganske enkelt være en fortuneteller. Det er vigtig at det er en stemme som høres og ikke en skrift på kartet.

BARNET
Det finnes en ikon som utløser barnets rom.
Når rommet åpnes ser vi barnet som ser ut på oss. Et close up. Et portret. Der er ingen handling, kun blikket som ser.

print this