BRUK DSPLYDARKIVDEL MED ANDRE
 
LÆRER-RESSURSER // TEKSTER OG NETTSTEDER // LAST NED // OM DSP // OM NOTAM
Velkommen!
Fra dette nettstedet kan du laste ned lydbehandlingsprogrammet DSP, som kjører Windows, Mac og Linux. Du vil også finne mye tekster og annet materiale som kan være til inspirasjon og hjelp i arbeidet.
les mer

Siste versjon av DSP ble lagt ut:

March 04 2017 16:50:19 +0200 

Siste nytt:

- Last ned og kjør programmet fra din egen maskin, Mac OSX, Windows eller Linux!!

- Lure knep til bruk i programmene!

- Liste med ståtteprogrammer!

- Massevis eksempler fra bruk av programmet er nå lagt opp her. Send flere!

Programmet DSP er nå oversatt til svensk, dansk, tysk, engelsk, fransk, portugisisk og italiensk, og åpner seg i det språket som menyene i maskinen din bruker. Nettstedet er oversatt til engelsk, svensk, fransk og italiensk, og du kommer dit ved åfålge lenkene under.

The program DSP has now been translated to Swedish, Danish, German, English, French, Portugese and Italian, and will open in the language that your operating system is set to. The website is translated to English, Swedish, French and Italian, and you get there by clicking on the links below.

English version
Svensk version
Version française
Italian version