ET LITE UTDRAG

I seksualiteten møtes jeg og du.
Men at det skulle finne sted noen sammensmeltning er kun en gammel romantisk ide. I erotikken er Den Andre et dypt hemmelighetsfullt vesen. Levinas kaller erotikken en relasjon med selve Annetheten, selve det hemmelighetsfulle, det vi aldri kan gjennomskue fordi dets vesen er å skjule seg.

Og hva er kjærtegn? Det er søkningen etter kjæ rtegn. Det er dette å ikke vite, det er en lek med noe som alltid skjuler seg, noe som aldri kan bli vårt, det uoppnåelige, det som alltid skal komme, fremtiden.

text data